mask

Blog

skała

W jakich celach dokonuje się analiz właściwości skał?

W przypadku inwestycji zlokalizowanych w miejscach, gdzie młodsze podłoże gruntowe charakteryzuje się małą miąższością  i płytko zalega podłoże skalne konieczne jest jego rozpoznanie pod kątem planowanego obiektu. Z uwagi na to, jak wiele jest odmian skał, które różnią się między sobą cechami fizycznymi, przed ich wykorzystaniem konieczne jest zapoznanie z charakterystyką konkretnego materiału. Właśnie w tym celu wykonywane są badania właściwości skał. Wynikiem analiz jest określenie takich cech jak wytrzymałości na ściskanie, ścinanie i rozciąganie, ściśliwość, urabialność, ścieralność i rozmakalność.

Czytaj więcej

laboratorium geotechniczne

Z jakich środków i narzędzi korzystają laboratoria analiz gruntów?

Badanie właściwości gruntów i skał byłoby niemożliwe bez odpowiednich narzędzi, w które wyposażone są laboratoria geotechniczne. Każdy parametr mierzony jest innym, przystosowanym do tego celu urządzeniem. Jedną z podstawowych właściwości gruntów jest wilgotność. Do jej oznaczania wykorzystywane są proste urządzenia – waga i suszarka. Bez nich nie może działać żadne laboratorium. Obrazuje to, że do analizy gruntów nie zawsze potrzebne są zaawansowane urządzenia. Należy jednak pamiętać, że poznanie bardziej złożonych parametrów wymaga już specjalistycznego sprzętu.

Czytaj więcej

badanie gleby pod mikroskopem

Na czym polega analiza makroskopowa gruntu?

W rozpoznaniu rodzaju i stanu gruntu pomocna jest analiza makroskopowa. To jedno z podstawowych badań, dzięki któremu organoleptycznie, czyli za pomocą zmysłów, bez użycia dodatkowej aparatury pomiarowej, wstępnie oznaczane są niektóre jego właściwości fizyczne. Dzięki analizie makroskopowej określić można rodzaj i stan gruntu, jego wilgotność i barwę. Dodatkowo przy użyciu kwasu solnego o odpowiednim stężeniu można określić orientacyjną zawartość węglanu wapnia.

Czytaj więcej

badanie gleby w laboratorium

Najważniejsze parametry fizyczne gruntów

Parametry fizyczne gruntów dzielą się na dwie kategorie – podstawowe i pochodne od nich. W pierwszej grupie znajdują się takie właściwości jak wilgotność, gęstość właściwa oraz gęstość objętościowa. Dodatkowo określane są gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, porowatość i wskaźnik porowatości, wilgotność całkowita i stopień wilgotności, stopień i wskaźnik zagęszczenia oraz stopień i wskaźnik plastyczności. Wszystkie te właściwości poznawane są dzięki laboratoryjnym badaniom gruntów.

Czytaj więcej

badanie geotechniczne

Metody badań geotechnicznych

Badania geotechniczne prowadzone są zarówno w terenie, jak i w laboratorium na pobranych próbkach gruntu. Podstawową i zarazem najczęściej wykorzystywaną metodą badań geotechnicznych jest wiercenie. Wiercenia wykonywane są in situ, dają one ogólną wiedzę na temat właściwości gruntów i podłoża skalnego. Wiercenia można dokonać w sposób ręczny lub mechaniczny. Pierwszy sposób wykorzystywany jest wszędzie tam, gdzie trudno dotrzeć cięższym sprzętem, jednak możliwości takiego odwiertu są mocno ograniczone pod względem głębokości rozpoznania oraz jakości próbek. Próbki gruntu pobrane przysłowiowym „ręczniakiem” umożliwiają wykonanie badań laboratoryjnych w bardzo ograniczonym zakresie ze względu na wysoki stopień zniszczenia naturalnej struktury materiału.

Czytaj więcej

badania gruntu

Badania geotechniczne niezbędne przy budowie domów

Przed przystąpieniem do budowy domu jednorodzinnego warto poznać grunt, na jakim ma stanąć budynek. Pozwoli to uniknąć błędów podczas jego projektowania oraz kosztownych napraw, które mogą pojawić się w wyniku osiadania gruntów. Badania geotechniczne dają wiedzę na temat nośności gruntów, ich wilgotności oraz granicy przemarzania. To istotne informacje, zwłaszcza w przypadku budynków podpiwniczonych.

Czytaj więcej