mask

Najważniejsze parametry fizyczne gruntów

Parametry fizyczne gruntów dzielą się na dwie kategorie – podstawowe i pochodne od nich. W pierwszej grupie znajdują się takie właściwości jak wilgotność, gęstość właściwa oraz gęstość objętościowa. Dodatkowo określane są gęstość objętościowa szkieletu gruntowego, porowatość i wskaźnik porowatości, wilgotność całkowita i stopień wilgotności, stopień i wskaźnik zagęszczenia oraz stopień i wskaźnik plastyczności. Wszystkie te właściwości poznawane są dzięki laboratoryjnym badaniom gruntów.

Nie bez powodu wilgotność klasyfikowana jest jako jeden z najważniejszych parametrów fizycznych gruntu. Na jej podstawie oznaczane są kolejne cechy podłoża, takie jak skład granulometryczny, konsystencja, porowatość. Ważną cechą gruntów jest plastyczność, zwłaszcza jeśli mają one być w jakiś sposób wykorzystane. Jest to zdolność do odkształcenia pod wpływem oddziaływania zewnętrznego i zachowania nadanej formy po jego ustaniu. Cecha ta jest uzależniona od zawartości wody w gruncie.

Kiedy trzeba znać parametry fizyczne gruntów?

Znajomość parametrów fizycznych gruntów jest przydatna w wielu okolicznościach. Najczęściej osoby niebędące specjalistami spotykają się z zagadnieniami właściwości geotechnicznych podczas przygotowania do budowy domu. Jest to jednak tylko jedna z wielu sytuacji, w których niezbędne jest poznanie parametrów gruntów. Znacznie częściej szczegółowe analizy podłoża realizowane są przed dużymi, skomplikowanymi inwestycjami.

Badania geotechniczne wykonywane są w celu wyboru metody posadowienia budowli na gruntach, dotyczy to zarówno domów jednorodzinnych, jak i większych budynków. Stosuje się je również, aby wybrać odpowiedni materiał i metodę do realizacji budowli ziemnych, a także, aby kontrolować ich stan techniczny. Znajomość właściwości fizycznych gruntów jest też nieoceniona w wyjątkowych sytuacjach, takich jak posadowienie budowli na podłożu ekspansywnym oraz jeśli jego eksploatacja zakłada dynamiczne obciążenia.