BADANIA GRUNTÓW I SKAŁ – BGiS LABORATORY, KRAKÓW

W BGiS Laboratory w Krakowie oferujemy szeroki zakres badań geologicznych i geotechnicznych. Analizujemy parametry fizyczno-mechaniczne gruntów oraz skał zgodnie z normami krajowymi, międzynarodowymi i innymi procedurami badawczymi. Współpracujemy z firmami z wielu branż oraz instytucjami publicznymi badając próbki według ich indywidualnych potrzeb.

Zatrudniamy wysoce doświadczonych inżynierów, a także dysponujemy własnym, doskonale wyposażonym laboratorium. Nasze zaplecze techniczne obejmuje nowoczesne aparatury badawczo-pomiarowe, niezbędne do przeprowadzenia sprawnych i rzetelnych badań gruntów i skał. Wyniki każdorazowo zbieramy w kompleksowe sprawozdanie zawierające szczegółowy opis zastosowanej metodyki wraz z załącznikami w postaci przejrzystych diagramów i wykresów.

 

Współpraca z laboratorium geotechnicznym BGiS

W ramach naszych usług oferujemy kompleksowe badania gruntów i skał, które realizujemy na nowoczesnych urządzeniach zgodnie z krajowymi i międzynarodowymi normami. Nasze laboratorium geotechniczne współpracuje z klientami indywidualnymi, właścicielami gruntów pod budowę domów jednorodzinnych, a także z większymi podmiotami, firmami inżynieryjnymi, inwestorami budowlanymi i przedsiębiorstwami drogowymi oraz kolejowymi. Do każdego projektu, niezależnie od jego wielkości, podchodzimy rzetelnie oraz wykorzystujemy całą swoją wiedzę i doświadczenie.

Laboratorium geotechniczne BGiSlab w Krakowie

Szeroka oferta badań realizowanych w laboratorium geotechnicznym BGiSlab obejmuje między innymi badania wytrzymałości gruntów i skał, scharakteryzowanie ich cech oraz wrażliwości na różne rodzaje oddziaływania. Określenie właściwości badanych materiałów ma duże znaczenie dla branży budownictwa kubaturowego, przemysłowego oraz drogowego. Właściwe opisanie badań, a następnie odpowiednie postępowanie z danymi gruntami niejednokrotnie jest gwarancją uniknięcia kosztownych napraw i renowacji budowli w przyszłości. Każdy projekt badawczy zakończony jest stworzeniem szczegółowej dokumentacji, która ułatwi właściwe projektowanie inwestycji.

 

labolatorium

Badania gruntów

Poddanie gleby szczegółowym badaniom laboratoryjnym daje istotne informacje dotyczące zachowania się gruntu po zakończeniu budowy danej inwestycji i tym samym pozwala uniknąć przykrych konsekwencji w przyszłości. W BGiS wykonujemy rzetelne analizy gruntów w celach realizacji projektów infrastrukturalnych i budowlanych.

gleba w naczyniu
skała

Badania skał

W BGiS badamy właściwości skał w zakresie norm krajowych, międzynarodowych oraz innych procedur. Określamy parametry fizyczne i mechaniczne, potrzebne do realizacji różnorodnych projektów m.in. w sektorze budowlanym czy sektorze planowania przestrzennego. Opis oraz klasyfikację dostosowujemy do potrzeb Klientów.

DOKŁADNOŚĆ I PRECYZJA
– PO TYM POZNASZ BGiS