mask

Polityka jakości

Wprowadzona polityka jakości naszej firmy wynika z objętej przez nas strategii rozwoju.

Polityką firmy jest również zapewnienie najwyższego poziomu usług zgodnych z oczekiwaniami i potrzebami Klienta, realizowanych terminowo, pozbawionych wad, a w efekcie będących rekomendacją dla dalszej współpracy.

Ciągłe doskonalenie organizacji firmy, podnoszenie jakości i wydajności naszej pracy odbywa się dzięki pełnemu zaangażowaniu wszystkich pracowników i podnoszeniu poziomu ich kwalifikacji, świadomości i motywacji oraz przeznaczenia odpowiednich środków na realizację tych działań.

Każdy pracownik firmy uczestniczy w tym procesie, przyjmując pełną odpowiedzialność za jakość swojej pracy i bierze czynny udział w kształtowaniu pozytywnego wizerunku naszej firmy w oczach Klientów.

Posiadany przez nas sprzęt laboratoryjny jest zgodny z normami PN-EN ISO 17892-1, PN-EN ISO 17892-2, PN-EN ISO 17892-3, PN-EN ISO 17892-4, PN-EN ISO 17892-5, PN-EN ISO 17892-6, PN-EN ISO 17892-10, PN-EN ISO 17892-11, PN-EN ISO 17892-12 oraz ich polskimi odpowiednikami. Spełnia też wszelkie kryteria zapisane w Eurocode 7. Spójność pomiarową wyników gwarantuje restrykcyjne przestrzeganie obowiązujących norm oraz specyfikacji technicznych, co każdorazowo opisywane jest w oddawanych sprawozdaniach zgodnych z aktualnymi wytycznymi GDDKiA.

Firma BGIS wdraża system zarządzania jakością zgodny z normami ISO 9001:2008, ISO 140001:2004 oraz OHSAS 18001:2007. Staramy się, aby wszystkie działania, procesy i wprowadzane technologie były zgodne z tymi normami.

Jakość, środowisko i BHP to trzy filary, budujące nasz system zarządzania. Pozwalają one spojrzeć nam w szerszy sposób na każdy aspekt naszej działalności. Terminy takie jak: wysoka jakość wykonywanych usług, transparentność w relacjach z partnerami, profesjonalna współpraca z Klientem i spełnienie jego oczekiwań, dbałość o środowisko dla przyszłych pokoleń czy bezpieczne wykonywanie badań to stałe elementy w naszej codziennej pracy, o które doskonalimy zintegrowany system zarządzania.