mask

OFERTA

W BGiS wykonujemy badania laboratoryjne gleb oraz skał. Nasze usługi obejmują zarówno podstawowe analizy, jak i wysoce wyspecjalizowane testy. W codziennej pracy wykorzystujemy nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, tak aby zapewnić naszym Klientom sprawną realizację zleceń oraz możliwie najdokładniejsze wyniki badań.

Wykonywane przez nas badania gleb oraz skał dostarczają kluczowych informacji w zakresie parametrów, takich jak:

  • wydajność,
  • wytrzymałość,
  • trwałość,
  • klasyfikacja.

Przekazane nam próbki przechowywane są w odpowiednim miejscu w laboratorium oraz poddawane są analizie tak szybko, jak to możliwie. Ma to na celu zapobieżenie ewentualnym zmianom ich właściwości i tym samym dostarczenie wiarygodnych danych. Każdorazowo efektem naszej pracy jest kompleksowe sprawozdanie, zawierające opis metodyki badań oraz wyniki wraz z załącznikami.

 

badania