mask

Badania geotechniczne

Przed rozpoczęciem każdego projektu budowlanego należy przeprowadzić badania geotechniczne gruntów, które pozwolą określić jego typ oraz wytrzymałość na zabudowę. Teoretycznie nie są one obowiązkowe, jednak w praktyce warto do projektu budowlanego dołączyć dokumentację z przeprowadzonego badania geotechnicznego gruntu.

Badania geotechniczne gruntów umożliwiają poznanie ich parametrów, nośność i poziom wód gruntowych. Dzięki temu łatwiej zaplanować budowę i w przyszłości uniknąć problemów z konstrukcją – pękania ścian, zapadania fundamentów, zalewania piwnicy czy występowania pleśni i grzybów.

Jak wykonywane są badania geotechniczne?

Badania geotechniczne przeprowadzane są na dwa sposoby. Przede wszystkim wykonywane są w terenie. Dla doświadczonego geologa już sama ocena roślinności występującej na danym terenie jest w stanie wskazać, z jakimi glebami ma do czynienia. Jest to przydatne zwłaszcza przed zakupem działki. Faktyczne badania geotechniczne przeprowadzane są jednak za pomocą odwiertów, minimum trzech. Dla domów jednorodzinnych wystarczy wiercenie na głębokości ok. 3 m w przypadku budynków niepodpiwniczonych lub ok. 4-6 m dla piwnic. Im większy i cięższy budynek, tym wiercenia powinny być głębsze. Do badań geotechnicznych należy również sondowanie statyczne. Jeśli odczyty badań terenowych okażą się skomplikowane mogą wymagać wsparcia laboratorium.