mask

Badania parametrów gruntów organicznych

Badania parametrów gruntów organicznych przeprowadzana są w celu poznania ich właściwości mechanicznych i fizycznych. Poznanie tych cech jest niezbędne dla właściwego planowania i realizowania projektów inżynieryjnych oraz ma kluczowe znaczenie w budownictwie. Badania przeprowadzane są w laboratoriach oraz in-situ, czyli w tak zwanym terenie.

 

Czym są grunty organiczne?

Grunty organiczne charakteryzują się co najmniej 2% obecnością związków organicznych, czyli próchnicy (obumarłej fauny i flory), w składzie. Dzielą się na grunty skaliste i nieskaliste. Uznawane są za grunty słabonośne w kontekście zabudowy, ponieważ często mają zbyt słabą nośność i łatwo ulegają odkształceniom. Nie należy jednak dyskwalifikować takich terenów, a każdorazowo wykonywać badania gruntów, aby poznać ich szczegółowe właściwości. Grunty organiczne nieskaliste dzielą się na kilka grup o różnych właściwościach. Do niektórych z nich możliwe do zastosowania są metody wzmacniania, które pozwolą na realizację projektu budowlanego.