mask

Edometryczny moduł ściśliwości gruntu

Ściśliwość to mechaniczna właściwość gruntu, która określa jego zdolność do zmniejszania objętości pod wpływem obciążenia. Jest to wartość mierzalna, do której pomiaru wykorzystywane są urządzenia laboratoryjne – edometry. Parametry uzyskiwane z takiego pomiaru nazywane są więc edometrycznymi modułami ściśliwości gruntu.

Moduły edometryczne są niezbędne m.in. do określenia osiadań pod wpływem obciążenia pochodzącego od fundamentów obiektów.

 

W jaki sposób określane są moduły edometryczne?

Próbka jest umieszczana w metalowym pierścieniu, co uniemożliwia boczną rozszerzalność, a na grunt oddziałuje siła, która odkształca go tylko w jednym kierunku. Test przeprowadzany jest stopniowo, to znaczy w określonym czasie podwaja się siłę nacisku, a określany w ten sposób edometryczny moduł ściśliwości wyznaczany jest na podstawie proporcji między naprężeniem a odkształceniem.