mask

Badania granic konsystencji gruntów

W zależności od ilości zawartej wody w gruncie przechodzi on w różne stany konsystencji. Jest ona określana na podstawie właściwości, takich jak plastyczność, skurczalność oraz płynność.

Konsystencja gruntu określana jest jako zwarta, półzwarta, twardoplastyczna, plastyczna, miękkoplastyczna i płynna. Granice konsystencji oznaczają parametry, w jakich jeden stan przechodzi w drugi. Granica plastyczności oznacza przejście konsystencji twardoplastycznej w półzwartą. Granica skurczalności przejście ze stanu półzwartego w zwarty, a granica płynności to wartość określająca przejście stanu miękkoplastycznego w płynny.

Określenie granic skurczalności, plastyczności i płynności odbywa się na podstawie badań laboratoryjnych. W tym celu przeprowadza się testy procentowego określania wilgotności, testy z użyciem aparatu Casagrande'a lub penetrometru stożkowego. Wałeczkowanie to test do określania granic plastyczności i polega na wałkowaniu próbki gruntu o różnej wilgotności do momentu pojawienia się pęknięć na wałku o średnicy 3 mm.