mask

Geotechniczne badania trójosiowe

Badania trójosiowe przeznaczone są do badania gruntów, ale również skał. Pozwalają określić cechy mechaniczne materiałów takie jak parametry wytrzymałościowe i odkształceniowe.

Badania trójosiowe gruntów wykonywane są w celu określenia ich podstawowych parametrów. Pozwalają określić wytrzymałość na ściskanie, gruntu w warunkach CD (consolidated drained), CU (consolidated undrained) oraz UU (unconsolidated undrained). Umożliwiają one przeprowadzenie analizy stateczności skarp, projektowanie nawierzchni, budowy podziemne oraz określanie nośności podłoża dla budynków i fundamentów.

 

Rodzaje badań trójosiowych gruntów

Badania trójosiowe gruntów dzieli się na trzy rodzaje: UU, CD i CU. Typ badań UU jest najprostszy, często określany mianem badania naprężenia całkowitego. Nie pozwala określić szczegółowych parametrów, a jedynie charakterystykę danego gruntu.

Badania CD i CU dają bardziej szczegółowe wyniki. Oba typy badań prowadzone są na próbkach skonsolidowanych, różnica między nimi polega na obecności odpływu. Badania CD to testy z odpływem, natomiast CU bez odpływu.