mask

Blog

analiza areometryczna gruntu

Na czym polega analiza areometryczna gruntu?

Analiza areometryczna jest prostą i ekonomiczną metodą określania rozkładu wielkości ziaren w próbce gruntu. Polega ona na pomiarze prędkości osiadania cząstek gruntu w wodzie w celu określenia ich uziarnienia. Wyniki analizy areometrycznej mogą być wykorzystane do klasyfikacji tekstury gruntu i przewidywania jego właściwości. Pomiary wykonuje się za pomocą przyrządu zwanego areometrem, który mierzy gęstość zawiesiny glebowej w wodzie. Zastosowanie analizy areometrycznej opiera się na zasadzie prawa Stokesa, które mówi, że prędkość, z jaką cząstka opada w cieczy, jest proporcjonalna do kwadratu jej średnicy.

Czytaj więcej

tło gleby

Jak oznacza się granice konsystencji gruntów?

Granice konsystencji gruntów to określone w procentach wartości, po których osiągnięciu grunt zmienia swój stan. W zależności od wilgotności wyróżnia się podstawowe stany: zwarty, twardoplastyczny, plastyczny, miękkoplastyczny i płynny. Najmniejszą wilgotność ma grunt zwarty. Wraz z jej wzrostem grunt zyskuje inną konsystencję: twardoplastyczną, plastyczną, miękkoplastyczną i płynną.

Czytaj więcej

Badanie gruntu

Na czym polega badanie Proctora?

Badanie Proctora pozwala określić wilgotność optymalną gruntu, czyli wilgotność odpowiadającą maksymalnej wartości gęstości kruszywa. Prościej mówiąc, jest to stan, przy którego osiągnięciu grunt może być maksymalnie zagęszczony. Do badania wilgotności optymalnej używany jest specjalny ubijak, którego parametry dobierane są w zależności od uziarnienia badanej próbki gruntu. Ubijaki Proctora mogą mieć masę od 2,5 kg do nawet 15 kg, a także średnicę od 50 mm do 125 mm.

Czytaj więcej

badanie gleb rolniczych

Do czego służy aparat Casagrande’a?

Aparat Casagrande’a to urządzenie służące do oznaczania granicy płynności. Wykorzystywany jest w laboratoriach badawczych, gdzie występuje w dwóch wersjach: jako aparat ręczny napędzany przy użyciu korbki oraz aparat elektryczny. Niezależnie od napędu, mają bardzo podobną budowę – w obu centralnym elementem jest miseczka. Podczas badania umieszcza się w niej próbkę materiału w postaci pasty gruntowej, czyli gruntu połączonego z odpowiednią ilością wody. Następnie specjalnym rylcem należy wykonać bruzdę, która musi sięgać dna miseczki.

Czytaj więcej

przygotowywanie próbki

Jak wyglądają badania trójosiowe gruntów?

Każde laboratoryjne badanie rozpoczyna się od przygotowania próbki. W przypadku testów wytrzymałościowych  musi być to materiał o nienaruszonej strukturze. W przypadku badań trójosiowych próbka jest docinana do odpowiednich wymiarów, a następnie umieszczona w komorze aparatu. Jej wnętrze wypełniane jest wodą, aby za pomocą ciśnienia móc odwzorować siły oddziałujące na próbkę w naturalnym środowisku.

Czytaj więcej

inżynier trzymający skałę

Rola i znaczenie badań skał w sektorze budowlanym

Możliwość poznania właściwości litologicznych i fizyczno-mechanicznych skał ma duże znaczenie dla budownictwa. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie ich nie tylko jako odpowiednie, trwałe podłoże dla budowli, ale także jako materiał do ich wznoszenia. Z tego powodu warto znać charakterystykę i klasyfikację skał już na etapie projektowania. Pomoże to odpowiednio zaplanować inwestycję z uwzględnieniem panujących warunków.

Czytaj więcej

badanie skał

Jak sprawdzić odporność skał na ściskanie?

Odporność na ściskanie to jedna z podstawowych właściwości fizycznych skał. Jest to też najczęściej badany wskaźnik. Stopień wytrzymałości skał określany jest w laboratorium z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. W celu jego poznania stosowane są prasy hydrauliczne o równomiernym i kontrolowanym nacisku. Użyta przy tym siła wzrasta wraz z upływem czasu badania. Wynik wyrażany jest w kG/cm2 (kilogram-siła na centymetr kwadratowy).

Czytaj więcej

IV Warsztaty Geologii Inżynierskiej

9-10 czerwca 2022 r. w murach Akademii Górniczo – Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie już po raz czwarty odbyły się Warsztaty Geologii Inżynierskiej, których Organizatorem była Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. W Wydarzeniu wzięło udział ponad 200 reprezentantów stron: Zamawiającej, Wykonawców, Projektantów oraz przedstawicieli Instytucji naukowo – badawczych. Tym samym Warsztaty Geologii Inżynierskiej były świetną okazją do spotkania i wymiany doświadczeń pomiędzy firmami i instytucjami zajmującymi się zagadnieniami związanymi z geologią inżynierską.

Czytaj więcej