mask

Rola i znaczenie badań skał w sektorze budowlanym

Możliwość poznania właściwości litologicznych i fizyczno-mechanicznych skał ma duże znaczenie dla budownictwa. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie ich nie tylko jako odpowiednie, trwałe podłoże dla budowli, ale także jako materiał do ich wznoszenia. Z tego powodu warto znać charakterystykę i klasyfikację skał już na etapie projektowania. Pomoże to odpowiednio zaplanować inwestycję z uwzględnieniem panujących warunków.

Dzięki laboratoryjnym badaniom skał można poznać wiele właściwości. Do zastosowań w sektorze budowlanym szczególne znaczenie mają takie wartości jak wilgotność, gęstość, porowatość, przepuszczalność, mrozoodporność, rozmywalność, rozmakalność i nasiąkliwość. Ich określenie umożliwiają procedury opisane w odpowiednich polskich i międzynarodowych normach. Dzięki temu otrzymane wyniki są porównywalne z archiwalnymi odczytami, a dzięki temu rzetelne i prawdziwie obrazujące rzeczywistość.

Dlaczego badania skał są ważne dla sektora budowlanego?

Odpowiednie zaprojektowanie, a później wykonanie budynku lub innej budowli ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ich późniejszej eksploatacji. Dlatego tak ważne jest, aby stosować właściwe materiały. Wiele z nich powstaje z naturalnego surowca, jakim są różnego rodzaju skały. Tylko dzięki rzetelnym badaniom laboratoryjnym można stwierdzić ich przydatność do użycia, a na tej podstawie projektanci mogą podejmować świadome decyzje dotyczące zarządzania projektami budowlanymi.

Poza bezpieczeństwem liczy się również wytrzymałość konstrukcji budowlanych. Powstają one z myślą o tym, że będą służyły przez długi czas w różnych warunkach. Badania skał pozwalają określić, jakie materiały zagwarantują długowieczność konstrukcjom. To wszystko obrazuje, jak duże znaczenie ma sumienne prowadzenie badań oraz że warto poświęcić na nie czas i pieniądze.