mask

Jak sprawdzić odporność skał na ściskanie?

Odporność na ściskanie to jedna z podstawowych właściwości fizycznych skał. Jest to też najczęściej badany wskaźnik. Stopień wytrzymałości skał określany jest w laboratorium z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. W celu jego poznania stosowane są prasy hydrauliczne o równomiernym i kontrolowanym nacisku. Użyta przy tym siła wzrasta wraz z upływem czasu badania. Wynik wyrażany jest w kG/cm2 (kilogram-siła na centymetr kwadratowy).

Oczywiste jest, że laboratorium nie zajmuje się badaniem skał w całości, a jedynie testuje wycinki, które powinny być odpowiednio przygotowane. Testom na wytrzymałość poddawane są próbki w postaci sześcianów lub walców. Co ważne, ich kształt ma wpływ na wynik badania, aby więc otrzymać rzetelne pomiary, należy mieć tego świadomość. Dodatkowo sprawdzane są próbki w różnych formach, mogą być wysuszone, nasycone wodą lub kilkunastokrotnie zamrożone.

Jak wygląda badanie odporności skał na ściskanie?

Przygotowana próbka trafia do laboratorium, gdzie następnie umieszczana jest w prasie hydraulicznej. Siła nacisku powinna być skierowana prostopadle do uwarstwienia materiału. Jeśli nie jest możliwe jego oszacowanie i materiał ma budowę bezkierunkową, nacisk może być prowadzony dowolnie. Zasada ta dotyczy badania w jednoosiowym stanie naprężenia. W przypadku testowania w trójosiowym stanie naprężenia siła oddziałuje z różnych kierunków.

W czasie trwania badania próbka, a dokładniej jej zachowanie pod wpływem nacisku, powinno być kontrolowane. Osoba przeprowadzająca testy obserwuje przebieg kruszenia i odnotowuje wszelkie zachodzące zjawiska. Może to być, na przykład, pojawienie się cieczy, zapachu, gazów, a także nietypowe pęknięcia lub powstające odłamki. Po przeprowadzonym badaniu wytrzymałościowym zniszczona próbka poddawana jest dodatkowo obserwacji pod mikroskopem.