mask

Na czym polega badanie Proctora?

Badanie Proctora pozwala określić wilgotność optymalną gruntu, czyli wilgotność odpowiadającą maksymalnej wartości gęstości kruszywa. Prościej mówiąc, jest to stan, przy którego osiągnięciu grunt może być maksymalnie zagęszczony. Do badania wilgotności optymalnej używany jest specjalny ubijak, którego parametry dobierane są w zależności od uziarnienia badanej próbki gruntu. Ubijaki Proctora mogą mieć masę od 2,5 kg do nawet 15 kg, a także średnicę od 50 mm do 125 mm.

Jak w przypadku każdego laboratoryjnego badania gruntu przed przystąpieniem do procedury należy przygotować próbkę. W przypadku badania Proctora pobierana próbka ma aż 3 kg. Następnie próbka dzielona jest na części. Powinno ich być co najmniej 5 o różnym poziomie wilgotności – 3 z wartością poniżej oraz 2 ponad wilgotności optymalnej. Konieczne jest więc dodanie do nich wody i dokładne wymieszanie, w celu doprowadzenia materiału do pewnego stopnia wilgotności.

Jak wygląda badanie wilgotności optymalnej gruntu?

Zgodnie z europejską normą przed użyciem ubijaka Proctora należy określić wilgotność gruntu. Następnie każda część próbki dzielona jest na 3 lub 5 warstw (w zależności od rodzaju badania) i po kolei każda z nich umieszczana jest w cylindrze. Tłok w ubijaku opada na każdą warstwę z określoną siłą 25 razy. Po zagęszczeniu wszystkich warstw należy kolejny raz określić wilgotność gruntu. Proces należy powtórzyć dla pozostałych części próbki, a wyniki nanieść na wykres. Pojedyncze punkty powinny ułożyć krzywą aproksymującą, aby móc określić pik, który jest wartością wilgotności optymalnej.

Warto wiedzieć, że nie dla każdego gruntu można wyznaczyć wilgotność optymalną. Tę grupę określa się mianem gruntów samodrenujących. Mając do czynienia z takimi gruntami, należy wyznaczyć inny parametr – wilgotności odsączania. Jest to zgodne z europejską normą EN 13286-2:2010.