mask

Od czego zależy wytrzymałość gruntów?

Wytrzymałość gruntów to wartość oddziałującej na niego siły, po której przekroczeniu grunt ulega odkształceniu. Wpływ na to ma wiele czynników. Zależy to między innymi od rodzaju uziarnienia. W tym kryterium ważne są zarówno wielkość ziaren, w tym ich różnorodność, czyli wysortowanie, jak i ich kształt. Wpływa to na wielkość tarcia wewnętrznego. Ziarna o ostrych krawędziach łatwiej ulegają klinowaniu, podobnie jak ziarna o dużym zróżnicowaniu pod względem wielkości. Im więc większe tarcie, lepsze klinowanie, tym bardziej wytrzymały grunt.

Na wartość tarcia wewnętrznego mają wpływ też inne cechy gruntów. Mowa tu o porowatości, wilgotności, a także ciśnieniu i rodzaju płynu znajdującego się w porach. Nie bez znaczenia jest również stopień zanieczyszczenia ziaren. To znaczy, że mogą one być oblepione różnego rodzaju pyłami, które utrudniają możliwość klinowania. Takie właściwości mają osady ilaste i organiczne.

Dlaczego wytrzymałość gruntu ma znaczenie?

Badania wytrzymałości gruntów przeprowadzane są w specjalistycznych laboratoriach na zlecenie. W tym celu wykorzystywana jest różnorodna aparatura, na przykład aparat trójosiowego ściskania lub bezpośredniego ścinania. Badania realizowane są, aby poznać właściwości gruntów, na których mają zostać posadowione budowle. Na tej podstawie określa się, czy podłoże wytrzyma nacisk i późniejszą eksploatację budowli, takich jak mosty, wiadukty czy domy jednorodzinne.

Wykonanie badań wytrzymałości gruntów jest niezbędne do prawidłowego zaprojektowania nachylenia skarp i nasypów, aby osiągnąć ich stateczność. Pozwala to zapewnić bezpieczeństwo budowlom tego rodzaju oraz ich otoczeniu. Podobnie jest podczas projektowania konstrukcji oporowych. Przed ich powstaniem również konieczne jest przeprowadzenie rzetelnych badań.