mask

Od czego zależy pęcznienie gruntu?

Pęcznienie gruntu to zjawisko, które może prowadzić do awarii w budownictwie. Właściwości mineralogiczne gruntu wpływają na jego zachowanie w przypadku zmiany wilgotności. Pęcznienie gruntu może powodować uszkodzenia zarówno budynków, jak i infrastruktury. Dlatego warto znać przyczyny pęcznienia gruntu, by móc im przeciwdziałać oraz stosować odpowiednie metody naprawcze.

Pęcznienie zależy między innymi od rodzaju gruntu. Głównymi składnikami gruntów, które mają wpływ na pęcznienie, są minerały ilaste. Przykładem może być montmorylonit. Im większa jest wilgotność, tym większe są szanse na wystąpienie procesu pęcznienia. Zjawisko to wynika z adsorpcji wody przez minerały ilaste, które w efekcie zwiększają objętość gruntu. W okresach intensywnych opadów atmosferycznych czy w miejscach o wysokim poziomie wód gruntowych można zaobserwować zwiększone pęcznienie gruntu.

Jakie czynniki wpływają na pęcznienie gruntów?

Sposób zagospodarowania terenu może również wpłynąć na pęcznienie gruntu. Budowa fundamentów, podjazdów czy dróg prowadzi do zwiększenia naprężeń w gruncie oraz zmiany jego właściwości. W przypadku podłoża o dużej zawartości minerałów ilastych może to prowadzić do poważnych problemów konstrukcyjnych. Z tego powodu zawsze przed rozpoczęciem prac należy przeprowadzić laboratoryjne badania gruntów, które dadzą wiedzę o tym, z jakim materiałem mamy do czynienia. To ważne, ponieważ niektóre właściwości gruntów można wykorzystać na korzyść projektu, a te niesprzyjające zagospodarować w taki sposób, aby nie stanowiły zagrożenia.