mask

Badania geotechniczne niezbędne przy budowie domów

Przed przystąpieniem do budowy domu jednorodzinnego warto poznać grunt, na jakim ma stanąć budynek. Pozwoli to uniknąć błędów podczas jego projektowania oraz kosztownych napraw, które mogą pojawić się w wyniku osiadania gruntów. Badania geotechniczne dają wiedzę na temat nośności gruntów, ich wilgotności oraz granicy przemarzania. To istotne informacje, zwłaszcza w przypadku budynków podpiwniczonych.

Badania geotechniczne gruntów wykonywane są na przeznaczonej pod budowę działce, gdzie prowadzone są odwierty, pobierane próbki gruntów i wód, a także w laboratorium, w którym testowane są przygotowane wcześniej próbki. Dzięki pogłębionym badaniom laboratoryjnym określane są parametry geotechniczne gruntów, takie jak stopień plastyczności i wskaźnik zagęszczenia, a na podstawie próbek wody określany jest jej skład chemiczny. Po przeprowadzonych badaniach wydawana jest opinia geotechniczna.

Czy badania geotechniczne gruntów są konieczne?

Do uzyskania pozwolenia na budowę domu jednorodzinnego niezbędne jest dołączenie do wniosku opinii geotechnicznej. W większości przypadków wystarczy ogólny opis panujących na działce warunków, warto mieć jednak na uwadze miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zdarza się, że narzuca on przeprowadzenie bardziej szczegółowych badań.

Wiedza o rodzaju gruntu, jego nośności, poziomie wód gruntowych i ich okresowych zmianach pozwala właściwie zaprojektować budynek, wykonać fundamenty w odpowiedniej technologii oraz na prawidłowej głębokości. Dzięki temu dom będzie równomiernie osiadał, a ściany nie będą narażone na pękanie i zawilgocenie.

Badania geotechniczne nie są wyłącznie formalnym obowiązkiem, warto je wykonywać już na etapie zakupu działki pod budowę. Określenie warunków gruntowych umożliwia odpowiednie dostosowanie projektu budynku, jednak nie zawsze jest to opłacalne, dzięki wcześniej przeprowadzonym badaniom geotechnicznym można uniknąć zakupu kłopotliwej działki.